دانلود نمونه سوالات خرداد 97 | سوال جدیدشنبه ۵ آذر ۱۴۰۱

بایگانی‌های سوال خرداد 97 - صفحه 5 از 45 - دانلود نمونه سوالات | سوال جدید

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شرکت آچار فرانسه

دانلود جزوه حقوق مدنی ۶ دکتر مهدی شهیدی

[ad_1]

خلاصه کتاب حقوق مدنی ۶ مهدی شهیدی

دانلود جزوه حقوق مدنی ۶ دکتر مهدی شهیدی در قالب pdf با کیفیت بسیار عالی شامل نکات مهم و کلیدی درس به قیمت ۳۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.کد درس ۱۲۲۳۰۴۷

دانلود جزوه حقوق مدنی 6 دکتر شهیدی

قسمتی از جزوه حقوق مدنی ۶ دکتر شهیدی :

فصل اول
عقد بیع تملیکی و معوض است که مبیع در آن حتماً باید عین باشد نه منفعت و حق.
نرم افزارهای رایانه ای در ردیف اموال عینی هستند و می توانند مبیع قرار گیرند.
برای تمییز بیع و معاوضه در حقوق ایران از قصد مشترک طرفین و در حقوق فرانسه از جنس نبودن عوض استفاده می شود.

بیعی که فقط به وسیله ی داد و ستد انجام می شود «معاطاتی» گویند که چنین بیعی صحیح است.
بایع باید در زمان اجرای عقد و تسلیم مبیع، قدرت تسلیم داشته باشد نه زمان تشکیل عقد.
مبیع عین معین خارجی یا کلی در معین باید هنگام عقد موجود باشد ولی در مورد کلی فی الذمه موجود بودن آن ضرورت ندارد.

اگر بایع نتواند مبیع را تسلیم کند ولی مشتری بتواند آن را تسلیم و تصرف کند، بیع صحیح است و قدرت بر تسلیم طریقت دارد.
در صورت سلب قدرت بر تسلیم بعد از انعقاد عقد:
الف) در مورد عین معین >>> عقد منفسخ می شود.
ب) در مورد کلی فی الذمه >>> عقد از ابتدا باطل محسوب می شود.
بیع آپارتمانی که در آینده ساخته شود، تعهد بر بیع و صحیح است.
مال قیمی اگر به صورت عین معین فروخته شود، بیع صحیح و اگر به صورت کلی فی الذمه یا کلی در معین فروخته شود، بیع باطل است.

مال مثلی به هر صورت که فروخته شود، بیع صحیح است.
اگر مقداری از مبیع مشاع تلف شود، خسارت به فروشنده و خریدار، به نسبت سهم مالکیت آن ها وارد می شود.
کمیت و مقدار مبیع را عرف محل متعاملین تعیین می کند.
چیزی بر حسب عرف و عادت از توابع مبیع محسوب می شود، حتی در صورت جهل طرفین داخل در مبیع است.
اگر مبیع عین معین باشد، عقد تملیکی است و در غیر این صورت، عهدی است.
حتی در صورت وجود اجل یا خیار فسخ برای طرفین، انتقال مالکیت از زمان تشکیل عقد است.

مطالب مرتبط : دانلود نمونه سوالات حقوق مدنی ۶

خرید و فروش طا و نقره را در برابر «بیع صرف» میگویند که قبض شرط صحت عقد و به طور متوالی با ایجاب و قبول می باشد و گرنه بیع باطل است.
بیع با مبیع عین معین فقط یک ایفای تعهد است ولی با مبیع کلی فی الذمه و کلی در معین، تسلیم علاوه بر ایفای تعهد، سبب انتقال مالکیت به خریدار است.
بیع نقد: اجلی برای تسلیم مبیع و تأدیه ی ثمن ندارد.
بیع سلم یا سلف: برای تسلیم مبیع آن که کلی فی الذمه است. اجلی معین شده ولی ثمن در مجلس عقد فوراً پرداخت می شود.
بیع نسیه: بر خاف بیع سلم.
بیع کالی به کالی: مبیع و ثمن هر دو مؤجل و کلی است که از نظر فقها، چنین بیعی باطل ولی از نظر حقوقدانان، صحیح است.

اگر مبیع قبل از تسلیم تلف شود، در صورت تعدی و تفریط بایع، عقد منفسخ نشده و بایع ضامن بدل از مثل یا قیمت آن است ولی در صورت تلف بدون تقصیر بایع، عقد از زمان تلف منفسخ می شود.
اگر تلف مبیع نزد خریدار باشد، عقد منفسخ نمی شود ولی اگر بعد از تسلیم در زمان خیار تلف شود، عقد منفسخ می شود.
اگر تمام مبیع مستحق الغیر باشد، کل بیع باطل است.
خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن مخصوص بیع است ولی بقیه خیارات در تمام عقود جاری است.
اگر در عقد بیع معامله با خود صورت گیرد، خیار مجلس به وجود نمی آید.
در خیار حیوان، حیوان ممکن است عین معین یا در حکم آن یا کلی فی الذمه باشد و مدت این خیار، سه روز از تاریخ انعقاد بیع است.
خیار شرط در عقد نکاح، وقف، ضمان و اقاله راه ندارد.

جهت دانلود جزوه حقوق مدنی ۶ دکتر مهدی شهیدی از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
pdf ۳,۹۰۰ تومان

دانلود جزوه حقوق مدنی ۶ دکتر مهدی شهیدی

[ad_2]

دانلود جزوه حقوق جزای اختصاصی ۳ پیام نور

[ad_1]

جزوه جزای اختصاصی ۳ دکتر حسین میر محمد صادقی

دانلود جزوه حقوق جزای اختصاصی ۳ پیام نور در قالب pdf با کیفیت بسیار عالی شامل نکات مهم و کلیدی به قیمت ۳۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

جزوه حقوق جزای اختصاصی ۳ دکتر میر محمد صادقی

جزوه حقوق جزای اختصاصی 3 پیام نور

قسمتی از جزوه حقوق جزای اختصاصی ۳ پیام نور

جرائم علیه امنیت کشور
در تاریخ سختترین برخوردها با مرتکبین جرائم علیه امنیت و حتی خانواده آنها میشده است.
در روم هر عملی که به حکومت (به هر طریقی) صدمه وارد می ساخت جرم بود. مانند دست به اسلحه بردن علیه حکومت، ارتباط با دشمن علیه حکومت، خودداری از جنگ، کشتن قاضی و …
نکته : این جرائم تنها توسط مردان قابل ارتکاب بود و عواقب آن نیز شامل زنان و دختران مجرم نبود .

عدول دولت ها از شرایط تثبیت شده حقوق جزا
اصل درون مرزی (سرزمینی بودن)
اصل پذیرفته شده حقوق جزا است اما مقررات حقوق جزا به دلیل ارتباط مستقیم با مفهوم حاکمیت ملی، تنها در محدوده مرزهای یک کشور و نسبت به اعمالی که در این محدوده ارتکاب مییابند اعمال میشود. اما این اصل
گاهی در جرائم علیه مصالح کشور استثناء میخورد. به عنوان نمونه ماده ۵ ق. م. ا.

نکته : (ماده ۵ ق. م. ا.) : هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات میشود و هرگاه رسیدگی به جرائم در خارج ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محکومیت اجراشده را محاسبه میکند:
اول . اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران.
دوم . جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط مقام رهبری یا استفاده از آن.

امروزه فرد به صرف داشتن انگیزه مجرمانه مجازات نمیشود اما گاهی میشود. که صرف قصد ارتکاب جرم خیانت به کشور، جرم محسوب میشود.

قانون باید صریح و روشن باشد و دادستان یا تعقیب کننده وجود عناصر متشکله جرم را ثابت کند اما گاهی این مسئله در جرائم علیه امنیت نادیده گرفته میشود (مثل قانون اسرار دولتی در کانادا) طبق اصول پذیرفته شده حقوق جزا، صرف عدم جلوگیری از ارتکاب جرم و عدم معرفی افراد دارای قصدِ ارتکابِ جرم به مأمورین از جانب افراد غیر مسئول جرم نیست لیکن در برخی از قوانین در جرائم علیه امنیت قائل به استثناء
شده اند و مواردی را که در رابطه با این جرم رخ دهند جرم محسوب میکنند. مثلاً: در حقوق کانادا عمل کسی که میداند دیگری درصدد ارتکاب این جرم )خیانت( باشد ولی به مأموران اطلاع ندهد. جرم است. در سوریه، لبنان،
ایتالیا نیز چنین جرمی پیش بینی شده است.

در جرائم عادی صرف تهیه مقدماتِ ارتکاب جرم، قابل تعقیب و مجازات نیست اما در جرائم علیه امنیت، اعمال مقدماتی ارتکاب جرائم علیه امنیت جرم شناخته شده است.
برخی از تخفیفها و مساعدتهایی که به مجرمان عادی میشود گاهی در جرائم علیه امنیت منع شده است.
اکراه معمولاً از عوامل رافع مسئولیت کیفری است )غیر از قتل عمد( اما در برخی کشورها مثل انگلستان و کانادا خیانت به کشور نیز یکی دیگر از استثنائات اصل پذیرش دفاع اکراه است و کسی نمیتواند به دلیل اکراه اقدام به خیانت به کشور نماید.
در برخی کشورها مجازات اعدام برای تمام جرائم حتی قتل عمد لغو شده است. اما این مجازات برای خیانت به کشور همچنان اعمال میشود.

جهت دانلود جزوه حقوق جزای اختصاصی ۳ پیام نور از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
pdf ۳,۹۰۰ تومان

دانلود جزوه حقوق جزای اختصاصی ۳ پیام نور

[ad_2]

جزوه آیین دادرسی مدنی ۲ پیام نور

[ad_1]

جزوه آیین دادرسی مدنی ۲ دکتر شمس

دانلود جزوه آیین دادرسی مدنی ۲ پیام نور در قالب pdf شامل نکات مهم و کلیدی درس به قیمت ۳۵۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

جزوه آیین دادرسی مدنی 2 پیام نور

قسمتی از جزوه آیین دادرسی مدنی ۲ پیام نور

فصل اول
۱- قرار رد درخواست خواهان که به علت نقض دادخواست صادر شده است در دادگاه صادر کننده قرار، قابل شکایت و اعتراض است.

۲- اگر مامور ابلاغ، دادخواست و ضمائم آن را مطابق قانون ابلاغ نکند ولی خوانده دعوی در جلسه حاضر شود دادگاه اوراق را ابلاغ شده محسوب می کند و جلسه را تشکیل می دهد.

۳- هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف ۲روز از تاریخ رسید دادخواست قرار رد فوری دادخواست صادر خواهد شد.

۴- در حکم رفع تصرف عدوانی، قانون گذار حکم غیر قطعی را لازم الاجرا می داند.

۵- هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی، ده هزار ریال است.

۶- دعوای منقول اصولادر دادگاه محل اقامت خوانده و دعوای غیرمنقول در محل وقوع مال غیر منقول طرح می گردد.

۷- شرایط لازم برای دعوای تصرف عبارتند از غیرمنقول بودن، عدوانی بودن تصرف، عدم طرح دعوا در اصل مالکیت.

۸- وزارت خانه ها، موسسات دولتی و شهرداری ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح دعوا از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود به شرط داشتن لیسانس و دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت استفاده کنند، تشخیص احراز این شرایط با بالاترین مقام اجرایی سازمان مربوطه است.

۹- شرایط نفع به طور کامل عبارت اند از موجود و محقق بودن، اهلیت داشتن، شخصی و مستقیم بودن.

۱۰- چنانچه در مورد بهای خواسته میان اصحاب دعوی اختلاف شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی شود دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر خوانده، بهای خواسته را تعیین می کند.

مطالب مرتبط : دانلود نمونه سوالات آیین دادرسی مدنی ۲

۱۱- در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید، بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از ۱ماه باشد.

۱۲- در صورتی که به دادخواست برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد، چنین دادخواستی قابلیت ثبت در دفتر دادگاه را ندارد.

۱۳- دعاوی (تسلیم مبیع،) (اجرای تعهد به تحویل)، (وضع ید) به ترتیب دعاوی عینی، شخصی و عینی هستند.

۱۴- دعاوی (تخلیه ملک)، (الزام موجر به تعمیرات اساسی مورد اجاره)، (استرداد نامه خصوصی)، (استرداد هدایا) و (اثبات نکاح) از نظر مالی یا غیر مالی به ترتیب غیر مالی، غیرمالی، غیرمالی، مالی و غیرمالی هستند.

۱۵- چنانچه خوانده ی دعوا، شخص حقوقی باشد، نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته می شود.

۱۶- اگر گواهی گواهان، جزء ادله ی استنادی خواهان در دادخواست تقدیمی باشد، باید اسامی و مشخصات و محل اقامت گواهان در دادخواست ذکر شود.

۱۷- هرگاه مدیر دفتر دادگاه در اخطار رفع نقص، مهلت نقص را ۵روز تعیین نموده و خواهان در این مدت رفع نقص ننمایند باید به دعوا رسیدگی گردیده و دفتر دادگاه تجدیدنظر اخطار رفع نقص صادر نماید.

۱۸- دعوایی به استناد سند عادی اقامه می شود این سند منتسب به خوانده و صورت اوست. برای تعرض به اصالت سند، خوانده تنها می تواند حسب مورد تا اولین جلسه ی دادرسی، نسبت به سند انکار و تردید و ادعای جعل نماید.

۱۹- ضمانت اجرای عدم درج شغل و نام پدر خواهان، رد فوری دادخواست است.

۲۰- اگر خواهان در مهلت مقرر از سوی مدیر دفتر دادگاه، نواقص دادخواست را برطرف نکند مدیر قرار رد دادخواست را صادر می کند. این قرار ظرف ۱۱روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه است و رای دادگاه قطعی است.

جهت دانلود جزوه آیین دادرسی مدنی ۲ پیام نور از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
pdf ۳,۵۰۰ تومان

جزوه آیین دادرسی مدنی ۲ پیام نور

[ad_2]

خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده pdf

[ad_1]

دانلود کاملترین خلاصه کتاب اصول بازاریابی فیلیپ کاتلر ، گری آرمسترانگ ترجمه بهمن فروزنده ، ویراست جدید با بهترین کیفیت شامل نکات مهم درس به قیمت ۹۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

جزوه خلاصه مدیریت بازاریابی

خلاصه ی کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر

قسمتی از خلاصه کتاب اصول بازاریابی فیلیپ کاتلر

فصل اول : بازاریابی مدیریت روابط سودآور با مشتری

بازاریابی چیست؟

در بازاریابی ، سروکار با مشتری ،بیش از هر فعالیت دیگر کسب و کار است.بازاریابی مدیریت، روابط سودمند با مشتری است. اهداف دوگانه ی بازاریابی یکی جذب مشتریان جدید با وعده ی فایده ی بیشتر و دومی حفظ و افزایش فروش به مشتریان فعلی از طریق تأمین رضایت آنهاست .

تعریف بازاریابی:

بازاریابی در مفهومی کلی تر فرآیندی مدیریتی و اجتماعی است که به واسطه ی آن افراد و سازمان ها،از طریق ایجاد و مبادله ی فایده با یکدیگر ،نیازها و خواسته های خود را تأمین می کنند. بازاریابی در مقیاس محدود کسب و کار، مستلزم ایجاد روابط هر مبادله ای سودآور و مثمرثمر با مشتریان است.بدین ترتیب،بازاریابی را فرآیندی تعریف می کنیم که در آن شرکت ها در ازای کسب فایده ای که از ناحیه ی مشتریان می برند، برای آنها فایده ایجاد می کنند و روابط خود را با آنها استحکام می بخشند.

فرآیند بازاریابی:

کسب فایده ی متقابل                                                           ایجاد فایده برای مشتریان و برقراری رابطه با آنها

شناسایی بازار و نیازها و خواسته های مشتری >>> طراحی راهبرد بازاریابی مشتری مدار >>> تهیه ی برنامه ی یکپارچگی بازاریابی که فایده ی بیشتری عرضه کند >>> برقراری روابط سودآور با مشتریان و مسرور کردن آنها >>> کسب فایده از مشتریان برای سودآوری و ایجاد ارزش ویژه ی مشتری

شناسایی بازار و نیازهای مشتری:

۱)نیاز و خواسته و تقاضا؛ ۲)آنچه بازار عرضه می کند(کالا و خدمات و تجربه)؛ ۳)فایده و رضایتمندی؛

۴)مبادلات و روابط ؛  ۵)بازار

نیاز و خواسته و تقاضای مشتری:

نیازهای انسانی اساسی ترین مفهوم نهفته در مقوله ی بازاریابی است. نیازهای انسانی همان حالات ناشی از احساس محرومیت هستند،که طیف گسترده ای از نیازها از جمله نیازهای اساسی فیزیکی(غذا،پوشاک،مصونیت از گرما و سرما و ایمنی)،نیازهای اجتماعی(احساس تعلق و محبت)و نیازهای عالی(دانستن و خودشکوفایی) را شامل می شوند.

خواسته قالبی است که نیازهای انسانی متأثر از فرهنگ و شخصیت فردی در آن ریخته می شود.

آنچه در بازار عرضه می شود:محصول و خدمات و تجربه:

نیازها و خواسته های مصرف کنندگان با آنچه که در بازار عرضه می شود تأمین می گردند.آنچه در بازار عرضه می شود مواردی نظیر اشخاص،مکان ها،سازمان ها،اطلاعاتو عقاید را هم در بر می گیرد.

فایده بردن مشتری و رضایت مندی او:

مصرف کنندگان معمولا برای تأمین هر یک از نیازها با مجموعه ای از محصولات و خدمات روبه رو هستند.مشتریان راضی مجددا اقدام به خرید می کنند و تجربیات خوب خود را با دیگران در میان می گذارند؛ مشتریان ناراضی نیز نه فقط هنگام خرید به رقبا روی می آورند،بلکه این نارضایتی را به دیگران نیز منعکس می کنند.

مبادلات و روابط:

مبادله عمل کسب چیزی از فردی دیگر در قبال عرضه ی ما به ازای آن است. در کلی ترین برداشت از مفهوم مبادله، بازاریاب سعی می کند واکنش هایی را نسبت به هر آنچه در بازار عرضه می کند،برانگیزد. بازاریابی شامل بر اقداماتی است که هدف از آن،ایجاد و حفظ روابط مبادله ای مطلوب با مخاطبان هدف است .

بازار: بازار مجموعه ای از خریداران بالفعل و بالقوه ی هر کالاست. این خریداران نیاز یا خواسته ی ویژه ی مشترکی دارند که از طریق روابط مبادله ای قابل تأمین است.

طراحی راهبرد بازاریابی مشتری مدار:

مدیریت بازاریابی برای طراحی هرگونه راهبرد موفقی باید به دو پرسش مهم پاسخ دهند:

اول، به چه مشتریانی خدمت رسانی خواهیم کرد(بازار هدف ما کدام است؟)

دوم، چگونه می توان بهترین نحو ممکن به این مشتریان خدمت رسانی کرد(فایده ی پیشنهادی کدام است؟)

انتخاب مشتریان برای خدمت رسانی به آنها: شرکت در ابتدا باید تصمیم بگیرد که به چه کسی خدمت رسانی کند. این کار را شرکت با دسته بندی مشتریان به بخش های مختلف(بخش بندی بازار) و انتخاب اینکه کدام بخش را دنبال کند(هدف گیری بازار)به انجام می رساند.مدیریت بازاریابی مدیریت مشتری و مدیریت تقاضا است.

انتخاب فایده ی پیشنهادی: شرکت باید درباره ی نحوه ی خدمت رسانی به مشتریان هدف و نیز اینکه  چگونه خود را متمایز و صاحب جایگاه کند تصمیم بگیرد.فایده ی پیشنهادی هر شرکتی مجموعه ای از مزایا و فوایدی است که آن شرکت وعده ی آن را به مصرف کنندگان خود برای تأمین نیازهایشان می دهد.

جهت گیری مدیریت بازاریابی: این گرایش ها عبارتند از: گرایش تولید، کالا، فروش، بازاریابی و در نهایت گرایش بازاریابی اجتماعی.

گرایش تولید: فرض بر این است که مصرف کنندگان،طرفدار محصولاتی هستند که ارزان و در دسترس باشد بنابراین مدیریت باید تلاش کند قابلیت تولید و توزیع را افزایش دهد.این رویکرد یکی از قدیمی ترین جهت گیری هایی است که فروشندگان بر اساس آن حرکت می کند.

گرایش کالا: فرض بر این است که مصرف کنندگان طرفدار محصولاتی هستند که ضمن داشتن کیفیت،دارای عملکردی بالا و ویژگی های ابداعی زیادی باشد .در این رویکرد راهبرد بازاریابی قبل از هر چیز،به بهبود دایمی محصول می پردازد.

گرایش فروش: بسیاری از شرکت ها تمرکزشان بر روی فروش است . در این رویکرد فرض بر این است که مصرف کنندگان،محصولات شرکت را به حد کافی نخواهند خرید،مگر اینکه شرکت فعالیت های تبلیغی و پیشبردی قابل توجهی انجام دهد.

گرایش بازاریابی:فرض بر این است که نیل به اهداف سازمان در گرو آگاهی از نیازها و خواسته های بازارهای هدف و تأمین رضایت بیشتر این دسته از مشتریان،نسبت به رقباست.با توجه به این مفهوم توجه به مشتری و فایده رسانی به او،راه گشای مسیر فروش و سودآوری است.

گرایش بازاریابی اجتماعی: این مسأله را مطرح می سازد که گرایش بازاریابی صرف،تضادهای موجود بین خواسته های کوتاه مدت مشتری و رفاه بلند مدت او را از نظر دور می دارد.

جهت دانلود خلاصه کتاب اصول بازاریابی فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده pdf از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
pdf ۹,۹۰۰ تومان

خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده pdf

[ad_2]

دانلود جزوه کتاب ژئوتکنیک لرزه ای دکتر میرحسینی

[ad_1]

دانلود جزوه کتاب ژئوتکنیک لرزه ای دکتر میرحسینی در قالب pdf با بهترین کیفیت در ۱۸۰ صفحه به قیمت ۸۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.

دانلود کتاب ژئوتکنیک لرزه ای دکتر میرحسینی

قسمتی از جزوه ژئوتکنیک لرزه ای دکتر میرحسینی

فصل اوّل- مقدمه و کلّیات

مهندسی زلزله:

زمین شناسی – زلزله شناسی – مهندسی ژئوتکنیک – مهندسی سازه – تحلیل ریسک و…

مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای:

مباحث مربوط به اثر زلزله بر ساختگاه و مشخصه های مختلف رفتاری زمین در این شرایط:

مباحث اصلی:

 • اثرات ساختگاه Site Effects
 • روان گرایی Liquefaction
 • زمین لغزه Land Slide

سوابق زلزله ها:

 • مدارک مکتوب زلزله های ژاپن و شرق مدیترانه تقریباً ۱۶۰۰ سال
 • سوابق زلزله های امریکا حدود ۳۵۰ سال (سوابق بخش سواحل غربی با لرزه خیزی فعّال حدود ۲۰۰ سال)
 • تجربه بشر در مقایسه با میلیون ها سال سکونت در زمین در برابر زلزله ها بسیار اندک
 • جلوگیری از وقوع زلزله غیرممکن، لیکن کاهش خطرات عملی است.

لرزش زمین:

 • مهمترین خطرات زلزله، لرزش زمین، حرکت امواج در بخش عمده در بستر سنگی و تنها در قسمت پایانی در لایه های خاک
 • اثرگذاری شدید خصوصیات خاک بر ارتعاشات
 • لایه های خاک در فرکانس های خاصی ارتعاشات را مستهلک و در فرکانس های دیگر شدید
 • تغییرات شدید لرزش در ناحیه ای کوچک بدلیل تغییر شدید شرایط خاک در یک فاصله کم
 • اثر ساختگاه یکی از مهمترین پدیده ژئوتکنیک لرزه ای.

روانگرایی:

 • کاهش مقاومت خاکی:

-عدم تحمل وزن سازه

-عدم تحمیل وزن خود

 

 • رخداد: زمین های اشباع (مجاور رودخانه ها – سواحل و یا سایر منابع آبی)
 • پدیده های وابسته:
 • گسیختگی جریانی: عدم پایداری تحت شرایط استاتیکی – ایجاد حرکات بسیار بزرگ و خرابی های سنگین
 • گسترش جانبی: تغییر شکل های کوچک تا بزرگ تابعی از تعداد و شدت سیکل های زلزله (معمولاً در مجاورت پل ها).
 • روانگرایی سطحی: جوشش ماسه بدون تغییر شکل های بزرگ (افزایش فشار منفدی – بروز نشست های نامتقارن بعدی).

زمین لغزه ها:

زلزله های بزرگ                      مولد زمین لغزه و رانش زمین

زمین لغزه ها: عمدتاً کوچک – برخی بسیار بزرگ و مخرب

 

خسارت زمین لغزه های بزرگ :

– ویرانی پل ها و ساختمان ها

– مدفون ساختن روستاها و شهرها

 

عامل زمین لغزه ها:

– روانگرایی زمین در برخی موارد

– گسیختگی شیروانی های با پایداری ضعیف در شرایط استاتیکی

جزوه ژئوتکنیک لرزه ای دکتر میر حسینی قابل استفاده برای دانشجویان مقطع فوق لیسانس و دکتری رشته ژئوتکنیک می باشد.این فایل شامل قسمتها و نکات مهم این درس می باشد.

جهت دانلود جزوه کتاب ژئوتکنیک لرزه ای دکتر میرحسینی از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
۱۸۰ pdf ۸,۰۰۰ تومان

دانلود جزوه کتاب ژئوتکنیک لرزه ای دکتر میرحسینی

[ad_2]

دانلود خلاصه کتاب اسباب النزول دکتر حجتی

[ad_1]

دانلود خلاصه کتاب اسباب النزول دکتر حجتی در قالب pdf به قیمت ۴۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

خلاصه کتاب اسباب النزول دکتر حجتی

قسمتی از خلاصه کتاب اسباب النزول دکتر حجتی

اسباب النزول —–> جحتی

ریسمان و هر چیزی که به وسیله آن میتوان به چیزی دست یافت —–>  فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع

بوسیله و ابزار یا طریق —->  و آتیناه من کل شیء سبیاً

صنعت       پیوند و خوشاوندی—-> ازتبر الدین امتبعواس الذین اتبعوا راو الغذاب و تقطعت جسم الاسباب

در قرآن   ابواب و درها —-> فلیر تقوا فی الاسباب

طرق —-> یا هامان ابن لی مرحا لعلی ابلغ الاسباب

طبرسی: عبارت از هر چیزی که میتوان بوسیله آن به هدف رسید به این محبت به          سبب می گویند.

 

اموری که یاحپد آیه در پی آن و به خاطر آن نازل شده است.

اصلاح      حادثه ای – نسبتا مهم و جالب و خطر نام و یا زشت – روی می داد.

سئولات مردم از رسول در اوضاع و شرایطی که برای مسلمین پیش می آمد موضع گیری میکردند.

کتب در این زمینه : کتاب علی بن مدینی (قدیمی ترین )، اسباب النزول واحدی ، کتاب جعبری (تلخیص کتاب واحدی )، اسباب النزول این

حجر لبل الفقول —> سیوطی

تاریخ زندگانی و حوادث مربوطه است های گذشته (غیر از مسائل دوالقریبن) برای آشنایی عبرت مردم

آیات فاتور اسباب نزول

اخبار غیبی ، ترسیم نرخ ، بهشت دورزخ ، حالات روز قیامت و احوال بهشتیان.

 • حوادث جالب سازنده
 • تجسم صلاة و زکات —>فقیری در مسجد رسول در خواست کمک کرد کسی به او چیزی نداد علی (ع ) در حال رکوع کمک کرد.

پیامبر (ص) از خدا در خواست کرد مانند موسی برای او وزیری از اهل خود قرار دهد که همان علی (ع) باشد و خداوند اجابت کرد  علی (ع) در حال رکوع انگشتر خود را به سائل داد و آیه ]انها و لیکم الله و سوله الذین آمنو ….[ نازل شد ( جنبرب بن بدری)ابوزر

 • نشان نزول سوره هل اتی —> 25 دی الحجة

بیماری حسینی و نذر کرد علی (ع) و فاطمه  (س) و فضه برای روزه گرفتن در سه روز

اهل تسنن —> آیه دارای عموم است نسیت به هر کسی که این کار را انجام دهد —-> مصداق منصرا علی اهل بیت   اوست

 

عبدالله بن ام مکلتوم مهری و گفتگوی سری رسول یا بزرگان ورودی و تقاصای تعلیم قرآن

پیامبر به او گفت : مرحبا لما عابتنی ولی عابتنی فی ولی (درود به کسی که سبب او مورد عناب خدا قرار گرفتم)

توضیحات خلاصه کتاب اسباب النزول دکتر حجتی

کتاب اسباب النزول یکی از کتب خواندنی و از منابع آزمون ارشد الهیات و دکترا و همچنین از منابع مصاحبه دکترای الهیات میباشد.

جهت دانلود خلاصه کتاب اسباب النزول دکتر حجتی از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
pdf ۴,۹۰۰ تومان

دانلود خلاصه کتاب اسباب النزول دکتر حجتی

[ad_2]

جزوه قواعد فقه ۱ محقق داماد

[ad_1]

جزوه قواعد فقه ۱ رشته حقوق

دانلود جزوه قواعد فقه ۱ محقق داماد در قالب pdf با کیفیت بسیار عالی شامل نکات مهم و کلیدی درس به قیمت ۳۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.کد درس ۱۲۲۰۲۹۳

جزوه قواعد فقه 1 محقق داماد

قسمتی از جزوه قواعد فقه ۱ محقق داماد

نکات جامع قواعد فقه ۱

 • موضوع: موضوع هر علم، چیزی است که در آن از عوارض ذاتی آن بحث می شود. و مطالب در اطراف آن، نفی و اثبات می گردد.
 • مبادی: عبارت است از تعریفات و تصدیقاتی که قبل از ورود به هر علم در مورد موضوعات و محمولات آن علم به عمل می آید.
 • مسائل: مسائل هر علم در تمام قلمرو آن علم، مطلوب و مورد نظر جویندگان آن است.
 • در اصطلاح اهل منطق، مسائل را به خاطر آنکه منظور و هدف نهایی پژوهندگان است، مطالب نامیده اند.

ب- ارکان علم فقه:

 • موضوع: احکام پنجگانه تکلیفی و احکام وضعی است.
 • مبادی: شناختن اجزا و موضوعات و آگاهی از منابع استنادی آنها.
 • مسائل: قضایایی از قبیل «نماز واجب است» و… از مسائل فقه هستند. در این گونه قضایا احکام اعم از تکلیفی و وضعی، محمول قضیه را تشکیل می دهند و موضوع قضایا افعال بندگان است.
 • موضوع علم فقه عبارت است از افعال مکلفان.
 • احکام تکلیفی و وصفی عوارض ذاتی این افعال است.
 • بخشی از مبادی علم فقه در علم اصول فقه، تحلیل و بررسی می شود.

پ- قواعد فقه:

 • تعریف: فرمول های بسیار کلی هستند که منشأ استنباط قوانین محدودتر می شوند و به یک مورد ویژه اختصاص ندارند، بلکه مبنای قوانین مختلف و متعدد قرار می گیرند و کار شارع هستند.
 • تفاوت آن با مسائل علم اصول:

نخست – قواعد فقهی چنان نیستند که فقط واسطه و وسیله ی استنباط و کشف احکام گردند، چرا که قواعد فقه به یک اعتبار، خودشان احکام هستند نه واسطه برای کشف.

دوم – علم اصول روش کشف و استنباط احکام شرعی است.

 • تفاوت آن با مسائل فقه:

نخست – قواعد فقه عام و شامل هستند نه خاص و موردی مثل قاعده ی لاضرر.

دوم – مسائل فقه خاص و موردی هستند.

پ- نظیه فقهی:

 • تعریف، مجموعه ای از ارکان، شروط و احکامی است که وحدت موضوع حاکم بر همه ی آن عناصر، میان آنها رابطه ی فقهی برقرار ساخته است.
 • نظریه ی عام فقهی برای مقارن و تطبیق میان دو نظام فقهی و حقوق موضوعه و مرتب کردن مباحث فقهی براساس روش های جدید.
 • نظریه عام را فقیه با ملاحظه وجوه مشترک میان احکام مختلف بدست می آورد.
 • به نظر می رسد آنچه به نام اشتباه و نظایر آن توسط فقیهان شیعه و سنی نگارش یافته بیشتر با اصطلاح نظریه عام فقهی منطبق است تا با قواعد فقهی.
 • احکام عقلی و شرعی:

نخست – احکام عقلی:

 • تدارکات عقل نظری: قواعد حاکم بر هستی هستند مانند آنکه عقل آدمیان درک می کند که جمع میان دو نقیض ممتنع است.
 • مدرک عقل عملی: با اعمال و رفتار و باید ها و نباید ها کردار انسان ها مر تبط اند، چه کاری خوب است و چه کاری بد.

دوم- احکام شرعی: احکامی که اگر شریعت آنها را صادر نمی کرد، عقل نسبت به آنها ساکت بود مثل: حج خانه ی خدا برای افراد مستطیع.

 • احکام ارشادی و مولوی:

نخست – احکام ارشادی: در مواردی است که حکم عقل وجود دارد، اما شرع نیز حکم می کند.

 • حکم مستقلی محسوی نمی شود.
 • اثر حکم ارشادی این است که بر مخالفت آن عقاب و بر امتثال و اطلاعاتش پاداش مترتب نمی گردد. مثلاً حکم اطیعو الله یک حکم ارشادی است، واقم الصلاه یک حکم مولوی است.

دوم – احکام مولوی: در مواردی که حکم عقل وجود ندارد، حکم صادر از سوی حکم شرعی مولوی است.

 • احکام تاسیسی و امضایی:

نخست – احکام تأسیسی: احکامی هستند که از طرف شارع، جعل و صادر شده و سابقه ای در عرف و در بین عقلا نداشته اند.

دوم – احکام امضایی: اموری اعتباری هستند که عرف و عقلا آن ها را دارای اعتبار کرده اند و قبل از شریعت هم در جامعه ی انسانی وجود داشته اند و شارع مقدس آن ها را تأیید کرده است. مثل: ملکیت و زوجیت.

 

 

 • احکام تکلیفی و وضعی:

نخست – احکام تکلیفی: دستورات و فرمان های صادر شده از سوی پروردگار در خصوص افعال و کردار بندگان «وجوب – حرمت – استحباب – کراهت – اباحه»

دوم – احکام وصفی: مقتضای آنها الزام، منع و یا رخصت نیست و به طور مستقیم از سوی شارع نیستند، به افعال مکلفین انشاء نمی گردند و موکول آن ها ابتدائاً الزام و یا منع نیست و در آن ها علم و عمد نقضی ندارند.

 • احکام تکلیفی همواره به دلیل مقتضای طبع خود شامل مکلفان می گردند.

ث- بعضی اصطلاحات رایج در فقه:

نخست – اماره: دلایلی هستند که مبنای حجتشان این است که نوعاً کاشف از واقعند، اعم از اینکه واقع، حکمی باشد و یا از موضوعات.

جهت دانلود جزوه قواعد فقه ۱ محقق داماد از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
pdf ۳,۹۰۰ تومان

جزوه قواعد فقه ۱ محقق داماد

[ad_2]

دانلود جزوه احکام تجارت از دیدگاه اسلام

[ad_1]

خلاصه کتاب احکام تجارت از دیدگاه اسلام

دانلود جزوه احکام تجارت از دیدگاه اسلام با فرمت pdf و کیفی بسیار عالی شامل نکات مهم و کلیدی درس به قیمت ۳۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.کد درس ۱۲۱۸۴۴۲

دانلود جزوه احکام تجارت از دیدگاه اسلام

قسمتی از جزوه احکام تجارت از دیدگاه اسلام

✅علم فقه و احکام از وسیع ترین و گسترده ترین علوم اسلامی است که تاریخ آن از بسیاری از دیگر علوم اسلامی جلوتر است .

✅پیامبر اکرم (ص) فرمودند : رزق و روزی ( حلال ) ده بخش دارد ؛ نه بخش ان در تجارت است و تنها یک بخش آن در غیر تجارت فراهم می آید.

✅امام صادق (ع) فرودند : رها کردن تجارت و بازرگانی موجب کاهش عقل و خرد آدمی است.

✅اما موسی بن جعفر (ع) فرمودند : هر کس از راه حلال به کسب رزق و روزی خود بپردازد تا صرف زندگی خود و خانواده اش کند مانند کسی است که در راه خدا به جهاد می پردازد.

✅امام صادق (ع) فرمودند : هر کس بخواهد به امور بازرگانی بپردازد در اغاز باید نسبت به احکام دینی تجارت آشنایی عمیق پیدا کند تا کسب حلال را از حرام بدرستی بازشناسد.

✅فقه عبارت است از علم و شناخت احکام فرعی دین از روی منابع و ادله تفصیلی و یا می توان گفت فقه عبارت است از احکام و مقررات عملی و رفتاری در امور فردی و اجتماعی افراد در جامعه.

✅موضوع علم فقه عبارت است از آنچه که به اعمال و رفتار یک انسان مکلف مربوط می شود.

✅مسائل فقهی ، آن دسته از احکام و مقرراتی است که از سوی پروردگار وضع و مقرر شده و در شریعت جمع آوری گردیده و کارشناسان فقهی آنها را استخراج کرده و در اختیار جامعه می گذارند تا افراد جامعه رفتارهای فردی و اجتماعی خود را بر اساس آنها منظم کنند.

✅فقها احکام فقهی را به دو دسته کلی تقسیم کرده اند که عبارت اند از :

اول . احکام تکلیفی >>>> احکامی است که پیرامون اعمال و کردار و رفتار انسان ها صادر شده است .
دوم . احکام وضعی >>>> احکام شرعی می باشند که به طور مستقیم از طرف شارع در مورد افعال یک انسان مکلف صادر نمی گردد بلکه گاهی با اعمال اختیاری انسان ارتباط دارد.

✅بیع یکی از مهمترین موضوعات فقهی است و در کتب فقهی از ان به مکاسب – متاجر – معاملات و امثال انها یاد شده است.

✅بیع در لغت به معنای فروش و شِراء به معنای خرید آمده است .

✅بیع در اصطلاح عبارت است از تملیک عین به عوض .

✅عناصر یا اجزاء بیع :
اول . عنصر تملیک ( به ملکیت درآوردن )

دوم . تملیک عین ( به ملکیت درآوردن کالا) >>> در ذات و ماهیت بیع تاثیر دارد .
سوم . تملیک عین به عوض ( به ملکیت درآوردن کالا در مقابل عوض آن ).

✅در هر مالی دو جهت وجود دارد : یکی ذات ان مال که قابل حس و لمس است و به آن عین گفته می شود و دوم بهره ها و استفاده هایی که از آن مال برده می شود که به ان منافع گویند.

✅ارکان و پایه های بیع ( خرید و فروش ) >>> بیع با توجه به سه عنصر یاد شده دارای ۵رکن است :
اول . شخصی که کالا و جنسی را به شخص دیگر می دهد که به آن بایع و یا فروشنده گویند.

دوم . شخص دیگری که آن کالا را می گیرد و در ازای ان ، مالی را می دهد که به ان مشتری و یا خریدار گویند .
سوم . کالایی را که بایع در اختیار مشتری می گذارد و به ان مبیع یا ثمن یا معّوض گفته می شود .
چهارم . مالی را که مشتری در اختیار بایع می گذارد و به ان مثمن و یا عوض و یا قیمت گویند .
پنجم . قصد مبادله و معاوضه تملیکی آن دو چیز ؛ یعنی تصمیم دو طرف باید بر این جهت باشد که پول و کالا در برابر یکدیگر قرار گیرد همواره با مبادله و جابجایی و به این حالت عقد گفته می شود که مشتمل بر ایجاب و قبول است و معمولا” بایع طرف ایجاب و مشتری طرف قبول قرار می گیرد .
بنابرین بیع از عقود است نه از ایقاعات . عقد که جمع ان عقود است در لغت به معنای بستن و گره زدن آمده و در اصطلاح انست که یک طرف در برابر طرف دیگر در ازای چیزی بر امری متعهد شود و مورد پذیرش طرف مقابل نیز باشد پس باید دو اراده و دو قصد به یکدیگر به پیوندد تا عقد صورت پذیرد .
پس در هر عقدی دو طرف وجود دارد به طرفی که پیشنهاد چیزی را می دهد طرف ایجاب و به طرفی که پیشنهاد آن طرف را می پذیرد طرف قبول گفته می شود.

✅شرایط بیع ( خرید و فروش )
شرایط را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد :
اول . شرایط عقد بیع
عقد بیع دارای ایجاب و قبول است .
میان ایجاب و قبول باید هماهنگی وجود داشته باشد .
عقد بیع باید منجّز و قطعی باشد نه معلق و مشروط به چیزی
میان ایجاب و قبول باید موالات برقرار باشد .
برخی از فقهای گذشته ترتیب مابین ایجاب و قبول را در صحت بیع شرط دانسته اند یعنی معتقد بودند که باید ایجاب بر قبول مقدم باشد و معامله با فروشنده آغاز شود اما بسیاری از فقهای دیگر بر این باورند که ترتیب در صحت عقد لازم نیست .
عقد بیع از عقود لازم است . عقد لازم به عقدی گفته می شود که هی یک از طرفین به طبع اولی و به خودی خود ، حق فسخ و بر هم زدن انرا نداشته باشند .
به توافق طرفین در فسخ و بر هم زدن عقد ، اقاله گویند .
عقد جایز به عقدی گفته می شود که به طبع اولی قابل انحلال باشد .
دوم . شرایط طرفین معامله ( فروشنده و خریدار )
اهلیت طرفین
اهلیت تصرف
اهلیت تملک
مالک بودن
سوم . شرایط ثمن و مثمن ( مال و عوض ان )
مثمن باید عین باشد و نه منافع
مالیت ثمن و مثمن
معلوم بودن کالا و عوض ان
معین بودن ثمن و مثمن
فروشنده باید مالک کالا باشد و خریدار نیز در مقابل پرداخت قیمت ان بتواند مالک ان کالا باشد .
قابلیت انتقال
قدرت بر تسلیم
وجود ثمن و مثمن

جهت دانلود جزوه احکام تجارت از دیدگاه اسلام از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
pdf ۳,۹۰۰ تومان

دانلود جزوه احکام تجارت از دیدگاه اسلام

[ad_2]

نمونه سوالات راهنمای عمومی گردشگری فنی حرفه ای

[ad_1]

جزوه کتاب راهنمای عمومی گردشگری

نمونه سوالات راهنمای عمومی گردشگری فنی حرفه ای دانلود کاملترین مجموعه آموزشی نمونه سوالات راهنمای عمومی گردشگری با جواب تستی با فرمت pdf شامل مهمترین سوالات دوره های گذشته به قیمت ۵۵۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

نمونه سوالات راهنمای عمومی گردشگری فنی حرفه ای

چند مورد از نمونه سوالات راهنمای عمومی گردشگری فنی حرفه ای : 

✅ گردشگری با قصد بر انگیختن خاطرات ایام گذشته را چه می نامند ؟

الف)گردشگری فرهنگی      ب)گردشگری تفریح و تفرح   ج) گردشگری درمانی          د) گردشگری نوستالژیک

✅ گردشگری درون مرزی چه نوع گردشگری است؟

الف) به ساکنان منطقه ای خاص اطلاق میشود که فقط در منطقه مربوط سفر میکنند.

ب) به افرادی  گفته میشود که به خارج از مرز های کشور محل زندگی خود سفر میکنند.

ج) به افراد غیر از ساکنان منطقه ای خاص گفته میشود که فقط در بین مناطق درون کشور خود مسافرت میکنند.

د) به افراد که برای بازدید از جوامع محلی منطقه سکونت خود اقدام به سفر میکنند.

✅ به ساکنان منطقه ای خاص اطلاق میشود که فقط در منطقه مربوط سفر میکنند.

الف) گردشگری داخلی        ب)گردشگری ملی             ج) گردشگری تاریخی          د) گردشگری تفریح و تفرح

✅ به ساکنان منطقه ای خاص اطلاق میشود که فقط در منطقه مربوط سر میکنند.

الف) گردشگری داخلی        ب)گردشگری ملی             ج) گردشگری بین الملل       د) گردشگری خارج

✅ گردشگری ماجراجویی و بخش های از گردشگری ورزشی زیر مجموعه کدامیک از انواع گردشگری میتوان قرار داد؟

الف)گردشگری فرهنگی       ب) گردشگری طبیعت گردی            ج)گردشگری تاریخی           د) گردشگری تفریح و تفرح

✅ قدیمی ترین نوع گردشگری کدام است؟

الف) گردشگری مذهبی       ب) گردشگری سلامت         ج) گردشگری روستایی        د)گردشگری قومی و عشایری

✅ کدام نوع گردشگری است که بیشتر از دو دهه از پدید آمدن آن نمیگزرد ؟

الف)گردشگری بیابانی         ب) گردشگری ماجراجویی    ج)گردشگری هنری                        د) گردشگری مجازی

✅ بالا رفتن از فله با شیب منفی جزء کدامیک از نوی گردشگری است ؟

الف) گردشگری تاریخی       ب)گردشگری فضا              ج) گردشگری ماجراجویی     د)گردشگری ورزشی

✅ با توجه به گسترش زندگی شهر نشینی تمایل مردم کدامیک از انواع گردشگری بیشتر است؟

الف) گردشگری روستایی       ب)گردشگری ساحل           ج)گردشگری مذهبی          د)گردشگری میراث فرهنگی

✅ نام دیگر گردشگری تاریخی چیست؟

الف) گردشگری روسنایی      ب) گردشگری ساحلی         ج)گردشگری مذهبی          د) گردشگری میراث فرهنگی

✅ در کدام نوع گردشگری معمولا محل اقامت اختیاری نیست؟

الف)گردشگری روستایی       ب) گردشگری ساحلی         ج)گردشگری مذهبی          د) گردشگری میراث فرهنگی

✅ کدام نوع گردشگری است که بیشتر از دو دهه از پدید آمدن آن نمیگزرد ؟

الف)گردشگری بیابانی         ب) گردشگری ماجراجویی    ج)گردشگری هنری                        د) گردشگری مجازی

✅ حمل و نقل چند گونه است؟

الف) هوایی                      ب)ریلی                          ج)دریایی                         د) همه موار

✅ خدمات پذیرایی جزء کدامیک از عناصر تشکیل دهنده نظام گردشگری است ؟

الف)اقامت                        ب)تغذیه                         ج)خرید                          د)گشت

✅ عنصر گشت شامل چه مواردی از نظام گردشگری را شامل میشود ؟

الف)بازدید                       ب)خرید                          ج)رستوران                       د)اقامت

✅ کدامیک از موارد زیر جزء جدایی ناپدید برنامه سفر است؟

الف) بازدید                      ب)خرید                          ج)رستوران                       د)اقامت

✅ مجموعه عواملی که فعالیتهای روزانه سفر را طراحی میکننید چه نام دارند؟

الف) عناصر تشکیل دهنده    ب) جاذبه های گردشگری    ج)دستاوردهای سفر            د) خدمات پذیرایی

✅ مناطق حفاظت شده جزء کدام نوع از جاذبه ها هستند ؟

الف)خدادادی                    ب) سایت های باستانی        ج)پارک های موضوعی        د) پارک های سرگرمی

✅ جاذبه های گردشگری چند نوع است؟

الف)طبیعی و انسان ساخت   ب) تاریخی و طبیعی      ج) پارکهای موضوعی و تاریخی   د)دسترس و غیر قابل دسترس

✅ کدامیک از موارد زیر جزء جاذبه های انسان ساخت می باشد؟

الف)آکواریوم جانوران و گیاهان دریایی ب) غارها                        ج)پوشش گیاهی و حیات وحش        د) پارکهای طبیعی

✅ مزایای جاذبه های طبیعی کدام هستند ؟

الف)معمولا به نیروی کار کمتر نیاز دارند                       ب) دارای هزینه های ثابت  کمتری هستند.

ج)دسترسی به آنها نسبت به جاذبه های انسان ساخت محدودیتی ندارد                      د) همه موارد

✅ منظور گردشگران از سفر به یک منطقه چیست؟

الف) مطالعه چاذبه ها          ب)بازدید جاذبه ها             ج)جذب دیگر بازدید کنندگان           د)ساخت جاذبه ها

 • عنوان زبانه ۱
 • عنوان زبانه ۲

نمونه سوالات گردشگری عمومی فنی حرفه ای

نمونه سوالات موزه گردشگری عمومی رشته گردشگری مجتمع فنی گردشگری کارآموزان محترم آموزشگاه میر علوی کلیه کاربران عزیز سایت توانند ادامه دانلود نمونه سوالات گردشگری بپردازند عنوان این نمونه سوال «نمونه .

استخدام ‎گردشگری دیپلم کاردانش گردشگری آموزشگاه دیپلم گردش ریاخذ رشته گردشگری هنرستان نمونه سوالات گردشگری فنی حرفه ایدروس دیپلم شرایط اخذ دیپلم کاردانش گردشگری ثبت نام رشته گردشگری، جهت اخذ دیپلم گردشگری باید .

مهارت فنی حرفه آموزشگاه گردشگری پایا کسب نماید کتاب راهنمای عمومی گردشگری شامل بررسی ویژگیهای تاریخی ایران، بررسی شرایط قبولی امتحان فنی حرفه آموزشگاه تدبیرشرایطقبولیدرامتحانفنیوحرفهای مجتمع آموزشی تدبیر مشاور مجری .

های آموزشی دارای مجوز سازمان فنی حرفه کشور دفترچه راهنمای ثبت نام شرکت آزمون سراسری سال همة داوطلبان براي ثبت نام شركت آزمون سراسري باید شرایط عمومي دارندگان دیپلم فني حرفه .

ادواری آشنایی شغل راهنمای گردشگری استخدام راهنمای گردشگری راهنمای گردشگری همراه گروه سفر کند شرایط مختلف مسافران همچنین داشتن روابط عمومی خوب ایجاد ارتباط نزدیک توام احترام برخی موسسات دوره های .

حرفه این زمینه برگزار شده افراد گواهینامه داده شود آموزشی «ای استخدام» کتاب جامع درسنامه اصل سوالات آزمونهای استخدامی حال حاضر نوع آزمون این سایت مورد ثبت نام قرار گیرد .

برای اطلاع حرفه هایی کدام این مراحل مورد آزمون قرار گیرد فرا رسیدن زمان ثبت نمونه ‎نمونهسوالات متداول سئوال برای ثبت نام آزمون های ادواری کدام سایت مراجعه سوالات متداول .

سؤال ثبت نام آزمون ادورای مرحله اول زمانی شروع زمانی ادامه دارد مراجعه تماس مراکز آموزش فنی حرفه پاسخ صورتی شرایط جسمانی متناسب استاندارد مهارت آموزشي داشته باشند توانند شركت .

✅ مازاد هزینه های ضروری زندگی ، کدامیک از عوامل انگیزشی سفر را شامل میشود؟

الف) انگیزه                       ب)فرصت داشتن               ج) درآمد                         د)وسیله سفر

✅ کدامیک از عوامل انگیزشی سفر به دنبال چیزی نو بودن ، ملاقات دوستان و استراحت را شامل میشود؟

الف) انگیزه                       ب) فرصت داشتن              ج)درآمد                          د)وسیله سفر

✅ دسترسی آسان به حمل و نقل ، کدامیک از عوامل انگیزشی سفر را شامل میشود؟

الف) انگیزه                       ب) فرصت داشتن              ج)درآمد                          د)وسیله سفر

✅ اگر برای فردی زمان برای آسودگی و تعطیل افزایش باید کدامیک از عوامل انگیزشی سفر را شامل می شود؟

الف) انگیزه                       ب) فرصت داشتن              ج)درآمد                          د)وسیله سفر

✅ با توجه به گرانی سوخت چه مواردی موجب تشویق برنامه ریزان سفر جهت استفاده از ظرفیت کامل هواپیما ها شد؟

الف) معرفی  تور های دسته جمعی ب) ارائه نرخ های خاص بلیت  ج)تخفیف در بلیت رفت و برگشت د) همه موارد

✅ حمل و نقل هوایی در قرن بیستم با چه پیشرفتی رونق بیشتری گرفت ؟

الف ) فناوری در صنایع هوایی ب) فناوری صنایع ریلی       ج)شناخت بزرگ راهها         د) ساخت کشتی های لوکس

✅ یکی از اولین اقدامات برای جلب و چذب گردشگر در مناطق کوهستانی چه بود؟

الف)احداث تفریح گاه          ب)احداث فرودگاه              ج) احداث راه آهن              د) احداث تونل

✅ کدامیک از انواع حمل و نقل ، امکان دسترسی آسان ، سریع و ایمن را به نقاط مختلف دنیا به خود اختصاص داده است؟

الف) حمل و نقل هوایی        ب) حمل و نقل دریایی        ج) حمل و نقل جاده           د) حمل و نقل ریلی

جهت دانلود نمونه سوالات راهنمای عمومی گردشگری فنی حرفه ای از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
pdf ۵,۵۰۰ تومان

نمونه سوالات راهنمای عمومی گردشگری فنی حرفه ای

[ad_2]

نمونه سوالات بازاریابی صنعتی و خدمات

[ad_1]

نمونه سوالات بازاریابی صنعتی و خدمات دانلود کاملترین مجموعه آموزشی نمونه سوالات بازاریابی صنعتی و خدمات با جواب دانشگاه پیام نور که با پرداخت مبلغ ۵۰۰ تومان بلافاصله لینک دانلود در اختیار شما قرار میگیرد.

 • عنوان زبانه ۱
 • عنوان زبانه ۲

نمونه سوالات بازاریابی صنعتی و خدمات

زبانه ۲ |

بازاریابی صنعتی بازاریابی چیست چگونه درآن موفق شویم؟ نمونه سوالات بازاریابی صنعتی و خدمات نوین شناخت فرایند بازاریابی صنعتی بازار هدف کمک کند کشاورز باید روز صبح شیر محلی بدون افزودنی کارگران خود می‌داد بنابراین، هرکدام .

کردند بهترین خدمات سایر کسب کارها ارائه دهند نظر شما، شرکت تولیدکننده توربین‌های صنعتی چند مشتری می‌تواند داشته باشد؟همه چیز درباره بازاریابی مصرفی نوین اگر کمی دنیای کسب کار آنلاین .

چند مورد از نمونه سوالات بازاریابی صنعتی و خدمات

 • داشته باشید، حتما علاوه بازاریابی یعنی سعی می‌کنند جذاب نشان دادن محصول خدمات، مصرف کننده ترغیب خرید کنند اما بازاریابی صنعتی، معمولا قبل اینکه خرید انجام بشود، باید طرف چند .
 • واقعاً زمانی می‌توان روش بازاریابی نامید؟بازاریابی صنعتی اصول پیاده‌سازی چطوربازاریابیصنعتی این مقاله اصول بازاریابی صنعتی برای افزایش فروش بیشتر آشنا بازاریابی محصولات خدمات برای شرکت‌ها سازمان‌ها بازاریابی برای برنامه ریزی .
 • مناسب، لازم است نقطه مشخصی برای کسب درآمد ذهن داشته باشید نمونه سوالات بازاریابی صنعتی و خدمات باید بدانید برای رشد درآمد رسیدن درآمدی میلیون دلاری، چند بازاریابی صنعتی بازاریابی ایران تبلیغ بازاریابی برندسازی آیا می‌دانید .
 • صنعتی ترجمه چندان جالبی قدمتی باید یکی مهم‌ترین انواع بازاریابی‌ها یعنی بازاریابی صنعتی میتوانید برای استفاده خدمات دیجیتال مارکتینگ نظیر بازاریابی نظر شما شرکت تولیدکننده توربین‌های صنعتی چند مشتری می‌تواند .
 • باشد؟تفاوت بازاریابی صنعتی مصرفی دوتاک بازاریابی صنعتی تفاوتبازاریابیصنعتیومصرفی همچنین باید توجه کرد تفاوت اساسی بین خدمات صنعتی کالاهای صنعتی وجود دارد این بخش تفاوت اصلی بین بازاریابی محصولات صنعتی تحویل .
 • موقع خدمات مناسب قیمت مناسب سعی جلب رضایت مشتری داشته باشند بخش چند هزار مشتری قرار خواهند گرفت اما این کار بازاریابی صنعتی تحقیقات بازاریابی صنعتی پرتال جامع علوم انسانیت حقيقات بازاريابي .
 • بازاریابی نمونه سوالات بازاریابی صنعتی و خدمات تحقیقات بازاریابی بازاریابی صنعتی سیستم اطلاعاتی بازاریابی مقدمه مدیریت بازاریابی باید مسوولیت اتخاذ تصمیم مورد عواملی مانند ماهیت کالاهای اطلاعات بازاریابی باید اصولی روش صحیح سازمان بازاریابی استفاده سیستم .
 • ممکن است نیاز نوع جدیدی خدمات عمومی وجود داشته باشد روش مطمئن کم‌هزینه برای بازاریابی موفق نوع بازاریابی مجله روش مطمئن وکم‌ هزینه مطلب مرتبط انواع بازار یابی نوع بازار یابی بازاریاب باید .
 • علاوه این، این روش خدمات بهتری مشتریان خود ارائه می‌کنید محصول خدمات‌تان همینطور نیازی برآورده می‌کنند اطمینان داشته باشید همکاران تجاری ممکن است برای کسب کارتان تبلیغ کنند چند کارت .
 • بازاریابی صنعتی انواع بازاریابی روشهای بازاریابی انتخاب کنیم؟انواع بازاریابی این مقاله قصد داریم بیان انواع روشهای بازاریابی بپردازیم روشهایی ماندگاری نمونه سوالات بازاریابی صنعتی و خدمات پیشرفت برند کسب کار کمک کنند بازاریابی تلفنی بازاریابی مستقیم بازاریابی .
 • بازاریابی مستقیم بازاریابی شگرف کسب کار خود ایجاد کنیم همیشه رضایت مشتریان خود داشته باشیمنکاتی کتاب تکنیک های بازاریابی بازار ایران نوشته های دسته‌بندی نشده بازاریابی معنای واقعی انقلاب صنعتی .
 • گرفته است، مشخص نماید گروه مشتریان نیز چگونه باید خدمات بدهیم؟ این میان، بازاریابی باید کمک کند دوست داریم ذهن قیمت گذاری مبتنی ارزش روش بهتری است باید بررسی شود .

مشتری چقدر برای محصول ارزش نمونه بهترین روش نمایش محصول سایت های صنعتی دنیا داده ورزاننمونهبهترینروشنمایشمحصولدر این مقاله نمونه شرکت‌هایی بررسی‌های محصولات‌شان شکل درست قابل محصول یاد کرده‌ایم، این پرسش .

می‌دهد چرا مشتری باید محصول خریداری کند؟ هزینه کمترکیفیت بهترخدمات گسترده‌تر بزرگترین چالش بازاریابی این محصول این بود چطور نشان دهند.

نمونه سوالات بازاریابی صنعتی و خدمات

 

کاملترین مجموعه نمونه سوالات بازاریابی صنعتی و خدمات

فرمت نمونه سوالات پیام نور pdf می باشد و با کیفیت بسیار عالی تهیه و جمع آوری شده است هر گونه سوال در رابطه با این مطلب دارید در قسمت نظرات بیان کنید تا در اولین فرصت پاسخگوی شما عزیزان باشیم.

سوالات این بسته شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال اول ۹۷-۹۶ با جواب

عنوان درس : بازاریابی صنعتی و خدمات

کد درس : ۱۲۱۸۶۹۹

رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی (بازاریابی)

جهت دانلود نمونه سوالات بازاریابی صنعتی و خدمات از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
pdf ۵۰۰ تومان

نمونه سوالات بازاریابی صنعتی و خدمات

[ad_2]

صفحه 5 از 45 قبلی 12345678910 بعدی 203040...«

دانلود آهنگ جدید