دانلود نمونه سوالات خرداد 97 | سوال جدیدپنج شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

دانلود جزوه حقوق مدنی ۶ دکتر مهدی شهیدی - دانلود نمونه سوالات | سوال جدید

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
 
شرکت آچار فرانسه

[ad_1]

خلاصه کتاب حقوق مدنی ۶ مهدی شهیدی

دانلود جزوه حقوق مدنی ۶ دکتر مهدی شهیدی در قالب pdf با کیفیت بسیار عالی شامل نکات مهم و کلیدی درس به قیمت ۳۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.کد درس ۱۲۲۳۰۴۷

دانلود جزوه حقوق مدنی 6 دکتر شهیدی

قسمتی از جزوه حقوق مدنی ۶ دکتر شهیدی :

فصل اول
عقد بیع تملیکی و معوض است که مبیع در آن حتماً باید عین باشد نه منفعت و حق.
نرم افزارهای رایانه ای در ردیف اموال عینی هستند و می توانند مبیع قرار گیرند.
برای تمییز بیع و معاوضه در حقوق ایران از قصد مشترک طرفین و در حقوق فرانسه از جنس نبودن عوض استفاده می شود.

بیعی که فقط به وسیله ی داد و ستد انجام می شود «معاطاتی» گویند که چنین بیعی صحیح است.
بایع باید در زمان اجرای عقد و تسلیم مبیع، قدرت تسلیم داشته باشد نه زمان تشکیل عقد.
مبیع عین معین خارجی یا کلی در معین باید هنگام عقد موجود باشد ولی در مورد کلی فی الذمه موجود بودن آن ضرورت ندارد.

اگر بایع نتواند مبیع را تسلیم کند ولی مشتری بتواند آن را تسلیم و تصرف کند، بیع صحیح است و قدرت بر تسلیم طریقت دارد.
در صورت سلب قدرت بر تسلیم بعد از انعقاد عقد:
الف) در مورد عین معین >>> عقد منفسخ می شود.
ب) در مورد کلی فی الذمه >>> عقد از ابتدا باطل محسوب می شود.
بیع آپارتمانی که در آینده ساخته شود، تعهد بر بیع و صحیح است.
مال قیمی اگر به صورت عین معین فروخته شود، بیع صحیح و اگر به صورت کلی فی الذمه یا کلی در معین فروخته شود، بیع باطل است.

مال مثلی به هر صورت که فروخته شود، بیع صحیح است.
اگر مقداری از مبیع مشاع تلف شود، خسارت به فروشنده و خریدار، به نسبت سهم مالکیت آن ها وارد می شود.
کمیت و مقدار مبیع را عرف محل متعاملین تعیین می کند.
چیزی بر حسب عرف و عادت از توابع مبیع محسوب می شود، حتی در صورت جهل طرفین داخل در مبیع است.
اگر مبیع عین معین باشد، عقد تملیکی است و در غیر این صورت، عهدی است.
حتی در صورت وجود اجل یا خیار فسخ برای طرفین، انتقال مالکیت از زمان تشکیل عقد است.

مطالب مرتبط : دانلود نمونه سوالات حقوق مدنی ۶

خرید و فروش طا و نقره را در برابر «بیع صرف» میگویند که قبض شرط صحت عقد و به طور متوالی با ایجاب و قبول می باشد و گرنه بیع باطل است.
بیع با مبیع عین معین فقط یک ایفای تعهد است ولی با مبیع کلی فی الذمه و کلی در معین، تسلیم علاوه بر ایفای تعهد، سبب انتقال مالکیت به خریدار است.
بیع نقد: اجلی برای تسلیم مبیع و تأدیه ی ثمن ندارد.
بیع سلم یا سلف: برای تسلیم مبیع آن که کلی فی الذمه است. اجلی معین شده ولی ثمن در مجلس عقد فوراً پرداخت می شود.
بیع نسیه: بر خاف بیع سلم.
بیع کالی به کالی: مبیع و ثمن هر دو مؤجل و کلی است که از نظر فقها، چنین بیعی باطل ولی از نظر حقوقدانان، صحیح است.

اگر مبیع قبل از تسلیم تلف شود، در صورت تعدی و تفریط بایع، عقد منفسخ نشده و بایع ضامن بدل از مثل یا قیمت آن است ولی در صورت تلف بدون تقصیر بایع، عقد از زمان تلف منفسخ می شود.
اگر تلف مبیع نزد خریدار باشد، عقد منفسخ نمی شود ولی اگر بعد از تسلیم در زمان خیار تلف شود، عقد منفسخ می شود.
اگر تمام مبیع مستحق الغیر باشد، کل بیع باطل است.
خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن مخصوص بیع است ولی بقیه خیارات در تمام عقود جاری است.
اگر در عقد بیع معامله با خود صورت گیرد، خیار مجلس به وجود نمی آید.
در خیار حیوان، حیوان ممکن است عین معین یا در حکم آن یا کلی فی الذمه باشد و مدت این خیار، سه روز از تاریخ انعقاد بیع است.
خیار شرط در عقد نکاح، وقف، ضمان و اقاله راه ندارد.

جهت دانلود جزوه حقوق مدنی ۶ دکتر مهدی شهیدی از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
pdf ۳,۹۰۰ تومان

دانلود جزوه حقوق مدنی ۶ دکتر مهدی شهیدی

[ad_2]

به این پست امتیاز دهید.
نظرات و ارسال نظر


دانلود آهنگ جدید