دانلود نمونه سوالات خرداد 97 | سوال جدیدپنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

خلاصه کتاب تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری - دانلود نمونه سوالات | سوال جدید

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
 

[ad_1]

دانلود خلاصه کتاب تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری pdf

دانلود خلاصه کتاب تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری با کیفیت بسیار عالی در قالب pdf شامل نکات مهم دزس به قیمت ۳۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

خلاصه کتاب تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری

قسمتی از خلاصه کتاب تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری

واژه شناسی تاریخ

تاریخ از نظر لغت به معنای تعیین و شناساندن وقتاست. برخی این واژه را عربی ندانسته اند، اما نظر برگزیده ترین است که تاریخ از ماده “آرخ” یا “ورخ” به معنای تعیین وقت – گرفته شده است.

ابن خلدون، تاریخ را دانشی سرچشمه گرفته از حکمت و بیانگر سرگذشت ملتها، سیره ی پیامبران و سیاست پادشاهان می داند. با در نظر گرفتن عناصر اصلی تاریخ، یعنی انسان از یک سوء و زمان و مکان از سوی دیگر، می توان گفت: تاریخ مجموعه ای از اطلاعات درباره تأثیر و تأثرانسان  است و به طور طبیعی اموری چون هدایت، گمراهی، سازندگی، ویرانگری، رفتارهای عادلانه و ستمگرانه اش را شامل می شود.

تاریخ نقلی: تاریخ نقلی، علم به وقایع و حوادث سپری شده و آگاهی از اوضاع و احوال گذشتگان است. زندگینامه ها، فتحنامه ها و سیره ها، از این نمونه است. علم تاریخ در این معنا، به یک سلسله امور جزیی و فردی می پردازد و در واقع علم به “بودن” هاست زیرا به گذشته تعلق دارد.

تاریخ علمی: تاریخ علمی یعنی مطالعه، بررسی و تحلیل وقایع گذشته و استنباط قواعد و سنت های حاکم بر زندگی گذشتگان. در واقع محتوای تاریخ نقلی (حوادث و وقایع گذشته) مبادی و مقدمات این علم شمرده می شود و برای استنباط قوانین کلی و کشف طبیعت حوادث تاریخی و روابط علی و معلولی آنها سودمند است.

علمیت، اعتبار و فایده تاریخ: از آنجا که اثبات دانش بودن تاریخ (Science) به آسانی میسر نیست، گروهی به تاریخ و گزاره های آن بسیار بدبین و بی اعتمادند.

اینان علم تاریخ را نوری ضعیف می دانند که در مسیر ناهموار زندگی کمتر میتوان بدان اعتماد کرد. دشواری ارزیابی دقیق عللل رفتارها، روابط علی و معلولی آنها و تجزیه ناپذیری آن – در تاریخ علمی – و همچنین مشکل تأثیر بسیار غرضها و تعصبها و اهتمام خودکامگان و سیاستمداران به تدوین تاریخ (تاریخ نقلی) این بدبینی را دو چندان کرده است.

اما به دلیل اینکه وجود تاریخ، به عنوان مجموعه ای از معارف برخوردار از روش، موضوع و نظم و انسجام، تردید ناشدنی است، بیشتر محققان، نگاهی چنین بدبینانه به شناسنامه تمدنها را واقع بینانه نمیدانند.

زیرا اولاً: ماهیت برخی از وقایع به گونه ای است که امکان تحریف و دروغ در آنها راه ندارد. ثانیاً نمی شود همه افراد بشر را به سودجویی و دروغ پردازی در ثبت و نقل وقایع متهم کرد. افزون بر این، محقق می تواند با توجه به شاخصهایی که برای مطالعه تاریخ وجود دارد، درستی و نادرستی بسیاری نقلها و تحلیلها را دریابد.

دقت در رویکرد تاریخی قرآن و نهج البلاغه به خوبی بیانگر اهمیت، اعتبار، فایده مندی و علمیت تاریخ است. حتی اگر علمیت را به معنای تجزیه پذیری و آزمودنی بدانیم نیز تاریخ از علمیت برخوردار است البته ممکن است معیارها و موازین تجربه در تاریخ و روش این تجربه دقیق همان روش و معیارهایی نباشد که برای علوم حسی و تجربی شمرده و طی می شود.

از نظر قرآن کریم، هم برداشت روایی از یک پدیده طبیعی یا غیرطبیعی، نقل رفتار و کنش و واکنش یک شخصیت خوب یابد، زن یا مرد، یا گزارش یک فتح یا شکست، کامیابی یا ناکامی یک قوم یا یک جامعه و یا فرهنگ تمدن (تاریخ نقلی) مهم است و هم تحلیل ساختارها، بررسی علل وقوع حوادث و شناختن و شناساندن زمینه ها و علل بروز حوادث و پدیده ها و پیامدهای آن (تاریخ تحلیلی).

چنانچه کشف قوانین حاکم بر وقایع تاریخی و تبیین کم و کیف تکرار آنها (فلسفه تاریخ) نیز مورد اهتمام قرآن کریم و سخنان امام علی (ع) در نهج البلاغه است.

فلسفه تاریخ، سنن و عوامل محرک آن

فلسفه تاریخ عهده دار بررسی حقیقت و علت وجودی این تحولات، کشف سنن حاکم برآنها، تعیین منازل برجسته حرکت تاریخ، تبیین روشهای پژوهش تاریخ و همچنین ارزیابی دستاورد این پدیده هاست. با شناخت این قوانین است که میتوان تاریخ کنونی را به فرمان آورد و گذشته را چراغ راه آینده قرار داد.

جهت دانلود خلاصه کتاب تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
pdf ۳,۹۰۰ تومان

خلاصه کتاب تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری

[ad_2]

به این پست امتیاز دهید.
نظرات و ارسال نظر